Ledamöter i (V)

Namn Ort
Arne Tärnblom     
Ayse Balci     
Barbro Waara     
Bo Persson     
Britt Björneke     
Gertie Lux     
Güzel Güzel   Vårby  
Jonatan Spejare     
Konrad Hyltén     
Laila Leymann   Huddinge  
Lasse Alm     
Millaray Rubilar     
Niklas Bougt     
Nujin Alacabek Darwich     
Roger Alis     
Sara Hallal     
Sonia Benavente     
Stefan Langendorf     
Ulla Olsson Engström     
Vakant     
Vakant     


1 av 1