Ledamöter i (V)

Namn Ort
Arne Tärnblom     
Ayse Balci     
Britt Björneke     
Carl Tjernell     
Emma Rosengren     
Gertie Lux     
Kerstin Medin     
Konrad Hyltén     
Leif Tjärnstig     
Malin Ahlgren     
Malin Augustsson     
Niklas Bougt     
Nujin Alacabek Darwich     
Olov Hamilton     
Robert Forsman     
Roger Alis     
Sara Grant     
Sonia Benavente     
Tomas Ekroth     
Tora Rosengren     
Ulla Olsson Engström     
Vakant     


1 av 1