Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Elsa Johansson
Politiskt Parti
(V)
E-post
Elsa.Johansson@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 2 av 2.
Uppdrag
Kommunrevision
Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem, lekmannarevision
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Tidigare uppdrag Period
Kommunrevision 2020-09-29 - 2022-12-31