Ingen bild
Namn Arne Tärnblom
Politiskt parti (V)
E-post2 Arne.Tarnblom@huddinge.se
   
Uppdrag
Mälarens vattenvårdsförbund  
Socialnämnden  
Östra Sveriges Luftvårdsförbund  
Tidigare uppdrag Period
Socialnämnden   2018-02-19 - 2018-12-31