Ingen bild
Namn Helena Perkkalainen
Politiskt parti (V)
   
Uppdrag
Klimat- och stadsmiljönämnden  
Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskott  
Tidigare uppdrag Period
Grundskolenämnden   2015-09-14 - 2016-10-10
Grundskolenämndens arbetsutskott   2015-10-06 - 2016-10-10