Förtroendevald

Fotografi av Sonia Benavente
Namn
Sonia Benavente
Politiskt Parti
(V)
E-post
Sonia.Benavente-Gatica@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Förskolenämnden
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 12 av 12.
Tidigare uppdrag Period
Förskolenämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Förskolenämnden 2011-01-01 - 2014-12-31
Förskolenämnden 2007-01-01 - 2010-12-31
Förskolenämndens arbetsutskott 2019-04-09 - 2022-12-31
Grundskolenämnden 2016-10-10 - 2018-12-31
Grundskolenämndens arbetsutskott 2016-10-13 - 2018-12-31
Huddinges pensionärsråd 2019-01-30 - 2022-12-31
Huddinges pensionärsråd 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige 2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige 2006-11-01 - 2010-10-31