Ingen bild
Namn Ulla Olsson Engström
Politiskt parti (V)
   
Uppdrag
Huddinges råd för funktionshinderfrågor  
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor  
Kommunfullmäktige  
Tidigare uppdrag Period