Ingen bild
Namn Ulla Olsson Engström
Politiskt parti (V)
   
Uppdrag
Huddinges funktionshinderråd  
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor  
Kommunfullmäktige  
Tidigare uppdrag Period
Huddinges funktionshinderråd   2015-01-28 - 2018-12-31