Ledamöter i Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor

Mandatperiod
Sekreterare Per-Erik Björkbacka
Namn Organisation Ort Uppdrag
Ann-Marie Högberg   (S)   Huddinge   Ordförande  
Erik Ottoson   (M)      v ordförande  
Bodil Wiker-Åkerblom   (L)   Skogås   Ledamot  
Johan Hedström   (C)      Ledamot  
Birger Jacobsson   (KD)   Huddinge   Ledamot  
Tomas Ekroth   (DP)      Ledamot  
Per Öberg   (MP)      Ledamot  
Kurt Karlsson   (V)   Huddinge   Ledamot  
Arnold Boström   (SD)      Ledamot  
Sven Nicklasson   (HP)      Ledamot  

Kennet Bergh   (M)   Huddinge   Ersättare  
Roland Gustavsson   (L)      Ersättare  
Maud Blomberg   (C)   Segeltorp   Ersättare  
Daniel Andersson   (KD)      Ersättare  
Vakant   (DP)      Ersättare  
Rikard Lingström   (S)   Huddinge   Ersättare  
Marianne Broman   (MP)      Ersättare  
Jonatan Spejare   (V)      Ersättare  
Mats Arkhem   (SD)      Ersättare  
Charlotte Björkman   (HP)   Huddinge   Ersättare  


1 av 1