Ledamöter i Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor

Mandatperiod
Sekreterare Patrick Stenbacka
Namn Organisation Ort Uppdrag
Erik Ottoson   (M)      Ordförande  
Ann-Marie Högberg   (S)   Huddinge   Vice ordförande  
Lisa Alexandersson   (C)      Ledamot  
Lars-Erik Hilldoff   (L)      Ledamot  
Rolf Johansson   (KD)      Ledamot  
Thomas Hanbo   (DP)      Ledamot  
Niclas Kjäll   (HP)      Ledamot  
Ulla Olsson Engström   (V)      Ledamot  
Per Öberg   (MP)      Ledamot  
Mats Arkhem   (SD)      Ledamot  

Kennet Bergh   (M)   Huddinge   Ersättare  
Didrik von Seth   (C)      Ersättare  
Viktor Dovresjö   (L)      Ersättare  
Birger Jacobsson   (KD)      Ersättare  
Cecilia Nordin   (DP)      Ersättare  
Charlotte Björkman   (HP)      Ersättare  
Fredrik Fjällström   (S)      Ersättare  
Niklas Bougt   (V)      Ersättare  
Anders Lönroth   (MP)      Ersättare  
Arnold Boström   (SD)      Ersättare  


1 av 1