Ingen bild
Namn Per Öberg
Politiskt parti (MP)
   
Uppdrag
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor  
Kommunfullmäktige  
Socialnämnden  
Söderenergi AB  
Valberedningen  
Tidigare uppdrag Period