Ingen bild
Namn Per Öberg
Politiskt parti (MP)
   
Uppdrag
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor  
Socialnämnden  
Söderenergi AB  
Valberedningen  
Tidigare uppdrag Period
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor   2014-10-21 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2017-04-11 - 2018-10-14
Valberedningen   2014-10-21 - 2018-10-14