Ingen bild
Namn Carina Sundström
Politiskt parti (MP)
   
Uppdrag
Förskolenämnden  
Kommunfullmäktige  
Miljöberedningen  
Tidigare uppdrag Period
Förskolenämnden   2015-01-01 - 2016-10-10