Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Carina Sundström
Politiskt Parti
E-post
carina_sundstrom@hotmail.com
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 3 av 3.
Uppdrag
Huge Bostäder AB, styrelse
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor
Kommunfullmäktige
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 7 av 7.
Tidigare uppdrag Period
Förskolenämnden 2016-10-10 - 2018-12-31
Förskolenämnden 2015-01-01 - 2016-10-10
Förskolenämndens arbetsutskott 2016-10-13 - 2018-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Miljöberedningen 2018-08-13 - 2018-12-31
Socialnämnden 2020-09-29 - 2022-12-31