Ingen bild
Namn Henrik Juhlin
Politiskt parti (C)
E-post2 Henrik.Juhlin@huddinge.se
   
Uppdrag
Bygglovs- och tillsynsnämnden  
Demokratiberedningen  
Kommunfullmäktige  
Kommuninvest Ekonomiska Förening, ombud  
Socialnämnden  
Valberedningen  
Valnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Demokratiberedningen   2015-12-07 - 2018-10-14
Demokratiberedningen   2015-03-16 - 2015-12-07
Kommunstyrelsen   2016-09-12 - 2018-10-31
Valnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31