Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Robert Andersson
Politiskt Parti
E-post
Robert.Andersson@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 6 av 6.
Uppdrag
Bygglovs- och tillsynsnämnden
Bygglovs- och tillsynsnämndens arbetsutskott
Grundskolenämnden
Grundskolenämndens arbetsutskott
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor
Valberedningen
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 6 av 6.
Tidigare uppdrag Period
Bygglovs- och tillsynsnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Bygglovs- och tillsynsnämndens arbetsutskott 2019-01-01 - 2022-12-31
Grundskolenämnden 2019-12-09 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige 2021-12-20 - 2022-10-14
Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-19 - 2018-12-31
Tillsynsnämnden 2016-11-14 - 2018-12-31