Ingen bild
Namn Robert Andersson
Politiskt parti (HP)
   
Uppdrag
Kommunfullmäktige  
Kultur- och fritidsnämnden  
Tillsynsnämnden  
Tidigare uppdrag Period