Förtroendevald

Fotografi av Ann-Marie Högberg
Namn
Ann-Marie Högberg
Politiskt Parti
(S)
Mobil
070 879 00 93
E-post
ann-marie.hogberg@huddinge.se
Adress
Sågstuvägen 8, 2 tr
Postnummer
141 49
Ort
Huddinge
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 2 av 2.
Uppdrag
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor
Kommunfullmäktige
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 44 av 44.
Tidigare uppdrag Period
Arvodeskommitté 2014-04-07 - 2014-10-20
Föreningen Arena Huddinge, styrelse 2011-01-01 - 2015-04-23
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse 2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse 2019-01-01 - 2022-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse 2017-12-11 - 2018-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse 2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Fastigheter AB, styrelse 2015-01-01 - 2017-11-17
Huge Fastigheter AB, styrelse 2011-01-01 - 2014-12-31
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor 2014-10-21 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige 2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige 2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen 2018-10-16 - 2022-10-15
Kommunstyrelsen 2014-10-21 - 2018-10-31
Kommunstyrelsen 2010-11-08 - 2014-10-20
Kommunstyrelsen 2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2018-10-24 - 2022-10-30
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2018-03-14 - 2018-10-15
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2014-12-01 - 2018-03-14
Mälardalsråd 2011-01-01 - 2014-12-31
Nätverket Healthy Cities 2015-01-28 - 2017-03-15
Nätverket Healthy Cities 2011-01-01 - 2014-12-31
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm 2011-01-01 - 2014-12-31
Planerings- och personalutskottet 2010-12-01 - 2014-11-30
Planerings- och personalutskottet 2006-12-01 - 2010-11-30
Rådet för fysisk planering 2015-06-17 - 2018-10-15
Samhällsbyggnadsnämnden 2011-01-01 - 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden 2011-01-01 - 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden 2007-01-01 - 2010-12-31
Stockholm Vatten AB och Stockholm Vatten VA AB, ombud 2016-01-01 - 2016-12-31
Stockholm Vatten AB och Stockholm Vatten VA AB, ombud 2015-01-28 - 2015-12-31
Stockholm Vatten AB, ombud 2021-01-01 - 2021-12-31
Stockholm Vatten AB, ombud 2020-01-01 - 2020-12-31
Stockholm Vatten AB, ombud 2019-01-01 - 2019-12-31
Stockholm Vatten AB, ombud 2018-01-01 - 2018-12-31
Stockholm Vatten AB, ombud 2017-01-01 - 2017-12-31
Stockholmsregionens Försäkring AB, ombud 2011-01-24 - 2014-12-31
Styrgrupp för gemensamma utvecklingsfrågor 2011-09-26 - 2014-12-31
Södertörns Brandförsvarsförbund, förbundsdirektionen 2015-01-01 - 2018-12-31
Södertörns Energi AB, styrelse 2011-04-24 - 2015-04-22
Tillfällig politisk styrgrupp för Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn 2014-04-28 - 2014-12-31
Valberedningen 2014-10-21 - 2018-10-14