Ann-Marie Högberg
Namn Ann-Marie Högberg
Politiskt parti (S)
Mobil 070 879 00 93
E-post2 ann-marie.hogberg@huddinge.se
Adress Sågstuvägen 8, 2 tr 
Postnummer 141 49
Ort Huddinge
   
Uppdrag
Huge Bostäder AB, styrelse  
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor  
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott  
Stockholm Vatten AB, ombud  
Tidigare uppdrag Period
Arvodeskommitté   2014-04-07 - 2014-10-20
Föreningen Arena Huddinge, styrelse   2011-01-01 - 2015-04-23
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse   2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse   2017-12-11 - 2018-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse   2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Fastigheter AB, styrelse   2015-01-01 - 2017-11-17
Huge Fastigheter AB, styrelse   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor   2014-10-21 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen   2014-10-21 - 2018-10-31
Kommunstyrelsen   2010-11-08 - 2014-10-20
Kommunstyrelsen   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott   2018-03-14 - 2018-10-15
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott   2014-12-01 - 2018-03-14
Mälardalsråd   2011-01-01 - 2014-12-31
Nätverket Healthy Cities   2015-01-28 - 2017-03-15
Nätverket Healthy Cities   2011-01-01 - 2014-12-31
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm   2011-01-01 - 2014-12-31
Planerings- och personalutskottet   2010-12-01 - 2014-11-30
Planerings- och personalutskottet   2006-12-01 - 2010-11-30
Rådet för fysisk planering   2015-06-17 - 2018-10-15
Samhällsbyggnadsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Stockholm Vatten AB och Stockholm Vatten VA AB, ombud   2016-01-01 - 2016-12-31
Stockholm Vatten AB och Stockholm Vatten VA AB, ombud   2015-01-28 - 2015-12-31
Stockholm Vatten AB, ombud   2020-01-01 - 2020-12-31
Stockholm Vatten AB, ombud   2019-01-01 - 2019-12-31
Stockholm Vatten AB, ombud   2018-01-01 - 2018-12-31
Stockholm Vatten AB, ombud   2017-01-01 - 2017-12-31
Stockholmsregionens Försäkring AB, ombud   2011-01-24 - 2014-12-31
Styrgrupp för gemensamma utvecklingsfrågor   2011-09-26 - 2014-12-31
Södertörns Brandförsvarsförbund, förbundsdirektionen   2015-01-01 - 2018-12-31
Södertörns Energi AB, styrelse   2011-04-24 - 2015-04-22
Tillfällig politisk styrgrupp för Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn   2014-04-28 - 2014-12-31
Valberedningen   2014-10-21 - 2018-10-14