Ingen bild
Namn Gorges Barkho
Politiskt parti (KD)
E-post2 Gorges.Barkho@huddinge.se
   
Uppdrag
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden  
Kommunfullmäktige  
Tidigare uppdrag Period
Grundskolenämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Gymnasienämnden   2011-01-01 - 2013-12-31
Gymnasienämnden   2006-11-01 - 2010-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Socialnämnden   2014-01-01 - 2014-12-31