Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Gorges Barkho
Politiskt Parti
E-post
Gorges.Barkho@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 4 av 4.
Uppdrag
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott
Kommunfullmäktige
Valberedningen
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 13 av 13.
Tidigare uppdrag Period
Grundskolenämnden 2021-02-08 - 2022-12-31
Grundskolenämnden 2015-01-01 - 2018-12-31
Grundskolenämndens arbetsutskott 2021-04-13 - 2022-12-31
Grundskolenämndens arbetsutskott 2015-01-01 - 2018-12-31
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2022-03-22 - 2022-12-31
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2022-03-30 - 2022-12-31
Gymnasienämnden 2011-01-01 - 2013-12-31
Gymnasienämnden 2006-11-01 - 2010-12-31
Kommunfullmäktige 2021-02-24 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige 2006-11-01 - 2010-10-31
Socialnämnden 2014-01-01 - 2014-12-31
Valberedningen 2018-10-15 - 2022-10-18