Förtroendevald

Fotografi av Ingalill Söderberg
Namn
Ingalill Söderberg
Politiskt Parti
Telefon
08-535 301 88
E-post
ingalill.soderberg@huddinge.se
Adress
Gullrisdalen 1
Postnummer
142 64
Ort
Trångsund
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 5 av 5.
Uppdrag
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor
Kommunfullmäktige
Nätverket Healthy Cities
Valberedningen
Valnämnden
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 39 av 39.
Tidigare uppdrag Period
Beredning för trygghet, prevention och demokrati 2019-01-30 - 2023-01-01
Demokratiberedningen 2018-10-15 - 2018-12-17
Demokratiberedningen 2017-01-01 - 2018-10-14
Huddinge Samhällsfastigheter AB, ombud 2021-01-01 - 2021-12-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB, ombud 2020-01-01 - 2020-12-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB, ombud 2019-01-01 - 2019-12-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB, ombud 2018-01-01 - 2018-12-31
Huge Bostäder AB, ombud 2021-01-01 - 2021-12-31
Huge Bostäder AB, ombud 2020-01-01 - 2020-12-31
Huge Bostäder AB, ombud 2019-01-01 - 2019-12-31
Huge Bostäder AB, ombud 2018-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige 2016-01-12 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige 2014-10-15 - 2016-01-11
Kommunstyrelsen 2022-10-16 - 2023-10-01
Kommunstyrelsen 2018-10-16 - 2022-10-15
Kommunstyrelsen 2017-01-01 - 2018-10-31
Kommunstyrelsen 2016-01-01 - 2016-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24 - 2022-10-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-01 - 2018-10-15
Kommunstyrelsens klimat- och miljöutskott 2023-02-01 - 2023-09-30
Kommunstyrelsens råd för preventionsarbete 2021-06-16 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2022-10-26 - 2023-09-30
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2018-10-24 - 2022-10-30
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2017-01-01 - 2018-10-15
Krisledningsnämnden 2020-01-01 - 2020-10-31
Kultur- och fritidsnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm 2019-01-01 - 2022-12-31
Rådet för fysisk planering 2017-08-30 - 2018-12-31
Samverkansforum för arbetsmarknadsfrågor 2015-01-28 - 2018-12-31
Socialnämnden 2015-01-01 - 2018-12-31
Socialnämnden 2011-01-01 - 2014-12-31
Stockholm Vatten AB, ombud 2018-01-01 - 2018-12-31
Stockholm Vatten AB, ombud 2017-01-01 - 2017-12-31
Södertörns Utvecklingscenrum AB, ombud 2017-04-05 - 2017-12-31
The Summer University of Southern Stockholm AB, ombud 2017-04-05 - 2017-12-31
Valberedningen 2018-10-15 - 2022-10-18
Valberedningen 2016-01-01 - 2018-10-14
Valberedningen 2014-10-21 - 2015-12-31