Ingalill Söderberg
Namn Ingalill Söderberg
Politiskt parti (DP)
Telefon 08-535 301 88
E-post2 ingalill.soderberg@huddinge.se
Adress Gullrisdalen 1 
Postnummer 142 64
Ort Trångsund
   
Uppdrag
Demokratiberedningen  
Huddinge Samhällsfastigheter AB, ombud  
Huge Bostäder AB, ombud  
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott  
Rådet för fysisk planering  
Samverkansforum för arbetsmarknadsfrågor  
Socialnämnden  
Stockholm Vatten AB, ombud  
Valberedningen  
Tidigare uppdrag Period
Demokratiberedningen   2017-01-01 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2016-01-12 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2016-01-11
Kommunstyrelsen   2017-01-01 - 2018-10-31
Kommunstyrelsen   2016-01-01 - 2016-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2017-01-01 - 2018-10-15
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott   2017-01-01 - 2018-10-15
Socialnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Stockholm Vatten AB, ombud   2017-01-01 - 2017-12-31
Södertörns Utvecklingscenrum AB, ombud   2017-04-05 - 2017-12-31
The Summer University of Southern Stockholm AB, ombud   2017-04-05 - 2017-12-31
Valberedningen   2016-01-01 - 2018-10-14
Valberedningen   2014-10-21 - 2015-12-31