Ingalill Söderberg
Namn Ingalill Söderberg
Politiskt parti (DP)
Telefon 08-535 301 88
E-post1 ingalill.soderberg@huddinge.se
Adress Gullrisdalen 1 
Postnummer 142 64
Ort Trångsund
   
Uppdrag
Demokratiberedningen  
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott  
Rådet för fysisk planering  
Samverkansforum för arbetsmarknadsfrågor  
Socialnämnden  
Stockholm Vatten AB, ombud  
Södertörns Utvecklingscenrum AB, ombud  
The Summer University of Southern Stockholm AB, ombud  
Valberedningen  
Tidigare uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2016-01-11
Kommunstyrelsen   2016-01-01 - 2016-12-31
Socialnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Valberedningen   2014-10-21 - 2015-12-31