Förtroendevald

Fotografi av Nujin Alacabek
Namn
Nujin Alacabek
Politiskt Parti
(V)
Telefon
0853530141
E-post
Nujin.Alacabek-Darwich@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 8 av 8.
Uppdrag
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
Krisledningsnämnd
Socialnämnden
Valberedningen
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 24 av 24.
Tidigare uppdrag Period
Beredning för trygghet, prevention och demokrati 2019-01-30 - 2023-01-01
Demokrati- och mångfaldsberedning 2010-11-01 - 2014-10-31
Demokratiberedningen 2018-10-15 - 2018-12-17
Demokratiberedningen 2015-03-16 - 2018-10-14
Förskolenämnden 2015-01-01 - 2015-09-14
Förskolenämndens arbetsutskott 2015-01-01 - 2015-09-14
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse 2019-01-01 - 2022-12-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse 2017-12-11 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige 2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunstyrelsen 2018-10-16 - 2022-10-15
Kommunstyrelsen 2014-10-21 - 2018-10-31
Kommunstyrelsen 2010-11-08 - 2014-10-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24 - 2022-10-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-01 - 2018-10-15
Kommunstyrelsens råd för preventionsarbete 2021-06-16 - 2022-12-31
Krisledningsnämnden 2020-01-01 - 2020-10-31
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm 2015-01-01 - 2018-12-31
Socialnämnden 2013-04-15 - 2014-12-31
Tyresåns Vattenvårdsförbund, ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Valberedningen 2018-10-15 - 2022-10-18
Valberedningen 2014-10-21 - 2018-10-14
Valnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31