Ledamöter i Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Tomas Hansson   (KD)      Ordförande  
Lars-Göran Sander   (C)      1:e vice ordf  
Rikard Lingström   (S)   Huddinge   2:e vice ordf  
Cecilia Sundberg   (M)      Ledamot  
Åke Wickberg   (MP)      Ledamot  

Erik Uddén   (M)      Ersättare  
Cem Delen   (L)      Ersättare  
Jonas Andersson   (DP)      Ersättare  
Tove Axelsson   (S)      Ersättare  
Nujin Alacabek Darwich   (V)      Ersättare  


1 av 1