Ledamöter i Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Tomas Hansson   (KD)      Ordförande  
Lars-Göran Sander   (C)      1:e vice ordf  
Rikard Lingström   (S)      2:e vice ordf  
Cecilia Sundberg   (M)      Ledamot  
Tomas Nordström   (MP)      Ledamot  

Hampus Holmgren   (M)      Ersättare  
Bo Källström   (L)      Ersättare  
Jonas Andersson   (DP)      Ersättare  
Rasmus Lenefors   (S)      Ersättare  
Nujin Alacabek   (V)      Ersättare  


1 av 1