Cem Delen
Namn Cem Delen
Politiskt parti (L)
Mobil 0739 84 55 00
E-post1 cem.delen@huddinge.se
E-post2 cem_delen@hotmail.com
   
Uppdrag
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse  
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Tidigare uppdrag Period
Grundskolenämnden   2015-01-01 - 2015-12-31
Grundskolenämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Huge Fastigheter AB, styrelse   2015-01-01 - 2017-11-17
Huge Fastigheter AB, styrelse   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunstyrelsen   2010-11-08 - 2014-10-20
Samhällsbyggnadsnämnden   2012-10-08 - 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden   2012-10-08 - 2014-12-31