Ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden

Mandatperiod
Sekreterare Sara Andersson
Namn Organisation Ort Uppdrag
Bo Källström   (L)      Ordförande  
Ingalill Söderberg   (DP)   Trångsund   1:e vice ordf  
Eeva Laine   (S)      2:e vice ordf  
Diana Molinsky   (M)      Ledamot  
Hampus Holmgren   (M)      Ledamot  
Johan Alexandersson   (C)      Ledamot  
Charlotte Björkman   (HP)      Ledamot  
Michael Hagström   (S)      Ledamot  
Tua Myhrman   (S)      Ledamot  
Stefan Lindbom   (S)      Ledamot  
Kerstin Medin   (V)      Ledamot  
Bo Adolfsson   (SD)      Ledamot  

Erik Holmberg   (M)      Ersättare  
Mariah Eriksson   (M)      Ersättare  
Andreas Lindgren   (M)      Ersättare  
Ivica Burazin   (C)      Ersättare  
Elias Warg   (L)      Ersättare  
Marlene Antonsson   (KD)      Ersättare  
Ebba Callenberg   (S)      Ersättare  
Göran Hallberg   (S)      Ersättare  
Bengül Celik   (S)      Ersättare  
Seinab Hilowle   (V)      Ersättare  
Louise Rollins   (MP)      Ersättare  
Peter Sandsjö   (SD)      Ersättare  


1 av 1