Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Richard Rönnklint
Politiskt Parti
E-post
Richard.Ronnklint@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 2 av 2.
Tidigare uppdrag Period
Bygglovs- och tillsynsnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Förskolenämnden 2015-01-01 - 2018-12-31