Ingen bild
Namn Richard Rönnklint
Politiskt parti (KD)
E-post2 Richard.Ronnklint@huddinge.se
   
Uppdrag
Bygglovs- och tillsynsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Förskolenämnden   2015-01-01 - 2018-12-31