Ingen bild
Namn Robert Forsman
Politiskt parti (V)
E-post2 Robert.Forsman@huddinge.se
   
Uppdrag
Bygglovs- och tillsynsnämnden  
Grundskolenämnden  
Tidigare uppdrag Period