Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Robert Forsman
Politiskt Parti
(V)
E-post
Robert.Forsman@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 5 av 5.
Uppdrag
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens klimat- och miljöutskott
Kultur- och fritidsnämnden
Valberedningen
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 3 av 3.
Tidigare uppdrag Period
Bygglovs- och tillsynsnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Grundskolenämnden 2019-11-04 - 2021-03-07
Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-14 - 2022-12-31