Ingen bild
Namn Michael Hagström
Politiskt parti (S)
E-post1 Mikael.Hagstrom@huddinge.se
   
Uppdrag
Kommunfullmäktige  
Kultur- och fritidsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Gymnasienämnden   2013-03-04 - 2014-12-31