Ingen bild
Namn Attila Kuru
Politiskt parti (M)
E-post2 Attila.Kuru@huddinge.se
   
Uppdrag
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Gymnasienämnden   2018-10-15 - 2018-12-31