Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Anna Davrin
Politiskt Parti
(M)
E-post
anna.davrin@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden
Ledamoten har inga avslutade uppdrag.