Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Gunilla Slättås
Politiskt Parti
(M)
E-post
gunilla.slattas@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden
Ledamoten har inga avslutade uppdrag.