Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Anna Bredin
Politiskt Parti
(M)
E-post
Anna.Bredin@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 3 av 3.
Uppdrag
Huge Bostäder AB, styrelse
Kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsnämnden
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 3 av 3.
Tidigare uppdrag Period
Huge Bostäder AB, styrelse 2019-06-10 - 2022-12-31
Kultur- och fritidsnämnden 2022-02-01 - 2022-12-31
Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-19 - 2022-01-31