Ingen bild
Namn Tua Myhrman
Politiskt parti (S)
E-post2 Tua.Myhrman@huddinge.se
   
Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Kultur- och fritidsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Kultur- och fritidsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31