Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Hampus Holmgren
Politiskt Parti
(M)
E-post
Hampus.Holmgren@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 11 av 11.
Uppdrag
Grundskolenämnden
Grundskolenämndens arbetsutskott
Huddinge kommuns näringslivsberedning
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens klimat- och miljöutskott
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
Krisledningsnämnd
SRV Återvinning AB, styrelse
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 8 av 8.
Tidigare uppdrag Period
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2022-02-01 - 2022-12-31
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2022-02-22 - 2022-12-31
Huddinge kommuns näringslivsberedning 2022-03-09 - 2022-12-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse 2021-02-08 - 2022-12-31
Högskolerådet 2022-02-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige 2019-06-05 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen 2022-02-01 - 2022-10-15
Kultur- och fritidsnämnden 2019-01-01 - 2022-01-31