Ingen bild
Namn Christer Bergh
Politiskt parti (KD)
   
Uppdrag
Tillsynsnämnden  
Tidigare uppdrag Period