Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Cecilia Sundberg
Politiskt Parti
(M)
E-post
Cecilia.Sundberg@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 4 av 4.
Uppdrag
Bygglovs- och tillsynsnämnden
Bygglovs- och tillsynsnämndens arbetsutskott
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse
Kommunfullmäktige
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 13 av 13.
Tidigare uppdrag Period
Bygglovs- och tillsynsnämnden 2021-11-08 - 2022-12-31
Bygglovs- och tillsynsnämndens arbetsutskott 2021-12-21 - 2022-12-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse 2019-01-01 - 2022-12-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse 2017-12-11 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige 2016-02-16 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige 2010-11-01 - 2014-10-14
Miljöberedningen 2017-08-30 - 2018-02-07
Miljöberedningen 2017-04-05 - 2017-08-30
Natur- och byggnadsnämnden 2015-01-01 - 2018-12-31
Natur- och byggnadsnämnden, arbetsutskott 2015-01-01 - 2018-12-31
Rådet för fysisk planering 2018-05-30 - 2018-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden 2011-01-01 - 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden 2011-01-01 - 2014-12-31