Ingen bild
Namn Cecilia Sundberg
Politiskt parti (M)
E-post1 Cecilia.Sundberg@huddinge.se
   
Uppdrag
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse  
Kommunfullmäktige  
Natur- och byggnadsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Miljöberedningen   2017-08-30 - 2018-02-07
Miljöberedningen   2017-04-05 - 2017-08-30
Samhällsbyggnadsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31