Ingen bild
Namn Louise Rollins
Politiskt parti (MP)
E-post2 Louise.Rollins@huddinge.se
   
Uppdrag
Grundskolenämnden  
Trygghets- och delaktighetsberedning  
Tidigare uppdrag Period
Kommunrevision   2018-02-19 - 2018-08-20
Kultur- och fritidsnämnden   2019-01-01 - 2020-02-09
Kultur- och fritidsnämnden   2018-08-20 - 2018-12-31