Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Leif Tjärnstig
Politiskt Parti
(V)
E-post
Leif.Tjarnstig@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 4 av 4.
Uppdrag
Grundskolenämnden
Grundskolenämndens arbetsutskott
Kommunfullmäktige
Valnämnden
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 2 av 2.
Tidigare uppdrag Period
Grundskolenämnden 2019-09-30 - 2022-12-31
Grundskolenämndens arbetsutskott 2019-11-12 - 2022-12-31