Ingen bild
Namn Leif Tjärnstig
Politiskt parti (V)
E-post2 Leif.Tjarnstig@huddinge.se
   
Uppdrag
Grundskolenämnden  
Tidigare uppdrag Period