Ingen bild
Namn Lasse Alm
Politiskt parti (V)
   
Uppdrag
Tidigare uppdrag Period
Äldreomsorgsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31