Britt Björneke
Namn Britt Björneke
Politiskt parti (V)
Telefon 08 711 11 23
Mobil 070 315 62 20
E-post2 Britt.bjorneke@huddinge.se
   
Uppdrag
Huge Bostäder AB, styrelse  
Kommunfullmäktige  
Kommunförbundet Stockholms län  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott  
Natur- och byggnadsnämnden  
Östra Sveriges Luftvårdsförbund  
Östra Sveriges Luftvårdsförbund, ombud  
Tidigare uppdrag Period
Arvodeskommitté   2012-12-10 - 2014-10-20
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse   2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse   2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Fastigheter AB, styrelse   2015-01-01 - 2017-11-17
Huge Fastigheter AB, styrelse   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige   2017-09-21 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2015-09-22 - 2017-09-21
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunförbundet Stockholms län   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunstyrelsen   2014-10-21 - 2018-10-31
Kommunstyrelsen   2010-11-08 - 2014-10-20
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott   2014-12-01 - 2018-10-15
Planerings- och personalutskottet   2010-12-01 - 2014-11-30
Rådet för fysisk planering   2015-06-17 - 2018-10-15
Socialnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Valberedningen   2014-10-21 - 2018-10-14
Valberedningen   2010-11-01 - 2014-10-20