Förtroendevald

Fotografi av Britt Björneke
Namn
Britt Björneke
Politiskt Parti
(V)
E-post
Britt.bjorneke@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 4 av 4.
Uppdrag
Bygglovs- och tillsynsnämnden
Bygglovs- och tillsynsnämndens arbetsutskott
Huge Bostäder AB, styrelse
Kommunfullmäktige
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 34 av 34.
Tidigare uppdrag Period
Arvodeskommitté 2012-12-10 - 2014-10-20
Bygglovs- och tillsynsnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Bygglovs- och tillsynsnämndens arbetsutskott 2019-01-01 - 2022-12-31
Huddinge kommuns näringslivsberedning 2019-03-06 - 2022-12-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse 2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse 2019-01-01 - 2022-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse 2017-12-11 - 2018-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse 2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Fastigheter AB, styrelse 2015-01-01 - 2017-11-17
Huge Fastigheter AB, styrelse 2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige 2017-09-21 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige 2015-09-22 - 2017-09-21
Kommunfullmäktige 2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige 2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen 2018-10-16 - 2022-10-15
Kommunstyrelsen 2014-10-21 - 2018-10-31
Kommunstyrelsen 2010-11-08 - 2014-10-20
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2018-10-24 - 2022-10-30
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2014-12-01 - 2018-10-15
Natur- och byggnadsnämnden 2015-01-01 - 2018-12-31
Natur- och byggnadsnämnden, arbetsutskott 2014-01-01 - 2018-12-31
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm 2015-01-01 - 2018-12-31
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm 2011-01-01 - 2014-12-31
Planerings- och personalutskottet 2010-12-01 - 2014-11-30
Rådet för fysisk planering 2015-06-17 - 2018-10-15
Socialnämnden 2007-01-01 - 2010-12-31
Södertörns Energi AB, ombud 2021-01-01 - 2021-12-31
Södertörns Energi AB, ombud 2020-01-01 - 2020-12-31
Södertörns Energi AB, ombud 2019-01-01 - 2019-12-31
Valberedningen 2014-10-21 - 2018-10-14
Valberedningen 2010-11-01 - 2014-10-20
Östra Sveriges Luftvårdsförbund 2015-01-28 - 2018-12-31
Östra Sveriges Luftvårdsförbund, ombud 2015-01-28 - 2018-12-31