Ingen bild
Namn Petra Nilsson
Politiskt parti (L)
E-post2 Petra.Nilsson@huddinge.se
   
Uppdrag
Huge Bostäder AB, styrelse  
Kommunfullmäktige  
Socialnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Demokrati- och mångfaldsberedning   2014-04-07 - 2014-10-31
Huge Bostäder AB, styrelse   2017-12-11 - 2018-12-31
Huge Fastigheter AB, styrelse   2015-05-11 - 2017-11-17
Socialnämnden   2018-06-18 - 2018-12-31
Socialnämnden   2015-01-01 - 2018-06-18