Ingen bild
Namn Peter Johansson
Politiskt parti (MP)
Telefon 08-535 30420
Mobil 070 686 64 05
E-post1 peter.johansson@huddinge.se
   
Uppdrag
Grundskolenämnden  
Huge Bostäder AB, styrelse  
Kommunfullmäktige  
Rådet för fysisk planering  
Tidigare uppdrag Period
Förskolenämnden   2015-01-01 - 2016-10-10
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse   2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse   2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Fastigheter AB, styrelse   2015-01-01 - 2017-11-17
Kultur- och fritidsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31