Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Aza Cheragwandi
Politiskt Parti
(S)
E-post
Aza.Cheragwandi@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 7 av 7.
Uppdrag
Beredning för trygghet, prevention och demokrati
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Krisledningsnämnd
Socialnämnden
Södertörns Brandförsvarsförbund, förbundsdirektionen
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 9 av 9.
Tidigare uppdrag Period
Beredning för trygghet, prevention och demokrati 2019-01-30 - 2023-01-01
Förskolenämnden 2022-07-01 - 2022-12-31
Förskolenämndens arbetsutskott 2022-06-22 - 2022-12-31
Grundskolenämnden 2017-06-19 - 2018-12-31
Klimat- och stadsmiljönämnden 2019-01-01 - 2022-06-29
Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskott 2019-01-01 - 2022-07-01
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen 2021-11-08 - 2022-10-15
Valnämnden 2021-02-08 - 2022-12-31