Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Tina Varga Kjäll
Politiskt Parti
E-post
Tina.Varga-Kjall@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 5 av 5.
Uppdrag
Beredning för trygghet, prevention och demokrati
Grundskolenämnden
Grundskolenämndens arbetsutskott
Kommunfullmäktige
Socialnämnden
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Tidigare uppdrag Period
Socialnämnden 2021-12-17 - 2022-12-31