Ingen bild
Namn Martin Lindström
Politiskt parti (C)
E-post2 Martin.Lindstrom@huddinge.se
   
Uppdrag
Grundskolenämnden  
Huge Bostäder AB, styrelse  
Tidigare uppdrag Period
Grundskolenämnden   2019-01-01 - 2019-11-03
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse   2017-12-11 - 2018-12-31