Ledamöter i Södertörns Utvecklingscentrum AB

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Lars Blomqvist   (L)   Huddinge   Suppleant för lekmannarevisor  
Ulrika Wennberg   (M)      Lekmannarevisor  


1 av 1