Ingen bild
Namn Eva-Li Prades
Politiskt parti (S)
E-post2 Eva-Li.Prades-Eriksson@huddinge.se
   
Uppdrag
Huddinge Samhällsfastigheter AB , lekmanarevision  
Huge Bostäder AB, lekmannarevision  
Kommunrevision  
SRV Återvinning AB, lekmannarevision  
Söderenergi, lekmannarevision  
Södertörns Energi AB, lekmannarevision  
Södertörns Fjärrvärme AB, lekmannarevision  
Tyresåns Vattenvårdsförbund, lekmannarevision  
Tidigare uppdrag Period