Ledamöter i Huge Bostäder AB, lekmannarevision

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Svante Axelsson   (S)   Huddinge   Lekmannarevisor  
Ulrika Wennberg   (M)      Ersättare för lekmannarevisor  


1 av 1