Claes-Johan Bonde
Namn Claes-Johan Bonde
Politiskt parti (M)
E-post2 Claes-Johan.Bonde@huddinge.se
   
Uppdrag
Huddinges brottsförebyggande råd  
Kommunfullmäktige  
Miljöberedningen  
Natur- och byggnadsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Förskolenämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Miljönämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Miljönämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Skönhetsrådet   2011-01-31 - 2014-12-31
Skönhetsrådet   2011-01-01 - 2014-12-31