Ledamöter i Södertörns Fjärrvärme AB, revision

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Svante Axelsson   (S)   Huddinge   Lekmannarevisor  
Ulrika Wennberg   (M)      Suppleant för lekmannarevisor  


1 av 1