Ingen bild
Namn Vakant
Politiskt parti -
   
Uppdrag
Föreningen Arena Huddinge, styrelse  
Föreningen Sveriges Ekokommuner, ombud  
Tidigare uppdrag Period
Arena Huddinge AB, styrelse   2017-03-27 - 2017-09-13
Huddinge Samhällsfastigheter AB , lekmanarevision   2016-02-08 - 2016-03-14
Huge Bostäder AB, lekmannarevision   2016-02-08 - 2016-03-14
Huge Fastigheter AB, revision   2016-02-08 - 2016-03-14
SRV Återvinning AB, lekmannarevision   2016-02-08 - 2016-03-14
Stiftelsen Flemingsberg Science   2017-04-05 - 2017-08-30
Södertörns Utvecklingscenrum AB, ombud   2017-04-05 - 2017-12-31
The Summer University of Southern Stockholm AB, ombud   2017-04-05 - 2017-12-31