Ledamöter i Södertörns överförmyndarnämnd

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Peter Viridén   (M)   Huddinge   Ledamot  

Göran Hallberg   (S)   Huddinge   Ersättare  


1 av 1