Ledamöter i Södertörns överförmyndarnämnd

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Mats Österholm   (M)      Ledamot  

Göran Hallberg   (S)      Ersättare  


1 av 1