Göran Hallberg
Namn Göran Hallberg
Politiskt parti (S)
E-post2 goran.hallberg@huddinge.se
   
Uppdrag
Kommunfullmäktige  
Kultur- och fritidsnämnden  
Södertörns överförmyndarnämnd  
Tidigare uppdrag Period
Gymnasienämnden   2018-10-15 - 2018-12-31
Gymnasienämnden   2015-01-01 - 2018-10-15
Gymnasienämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Södertörns överförmyndarnämnd   2015-01-01 - 2018-12-31