Ledamöter i Föreningen Arena Huddinge, styrelse

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Daniel Dronjak   (M)      Ledamot  
Sara Heelge Vikmång   (S)      Ledamot  
Kommundirektör   -      Ledamot  

Bo Källström   (L)      Ersättare  
Rasmus Lenefors   (S)      Ersättare  


1 av 1