Tomas Henriksson
Namn Tomas Henriksson
Politiskt parti (S)
E-post1 tomas.henriksson1@gmail.com
E-post2 Tomas.Henriksson@huddinge.se
Adress Häradsvägen 119 
Postnummer 141 72
Ort Segeltorp
   
Uppdrag
Kommunfullmäktige  
Södertörns Fjärrvärme AB, styrelse  
Tidigare uppdrag Period
Demokratiberedningen   2015-03-16 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen   2014-10-21 - 2018-10-31
Kommunstyrelsen   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2015-04-29 - 2018-03-14
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott   2018-03-14 - 2018-10-15
Samhällsbyggnadsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Södertörns Fjärrvärme AB, styrelse   2015-04-22 - 2019-04-21
Södertörns Fjärrvärme AB, styrelse   2011-03-07 - 2015-04-21