Tomas Henriksson
Namn Tomas Henriksson
Politiskt parti (S)
E-post1 Tomas.Henriksson@huddinge.se
E-post2 tomas.henriksson1@gmail.com
Adress Häradsvägen 119 
Postnummer 141 72
Ort Segeltorp
   
Uppdrag
Demokratiberedningen  
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott  
Södertörns Fjärrvärme AB, styrelse  
Tidigare uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2015-04-29 - 2018-03-14
Samhällsbyggnadsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Södertörns Fjärrvärme AB, styrelse   2011-03-07 - 2015-04-21