Ingen bild
Namn Rolf Johansson
Politiskt parti (KD)
E-post1 Rolf.Johansson@huddinge.se
E-post2 datarolf@telia.com
   
Uppdrag
Natur- och byggnadsnämnden  
Rådet för fysisk planering  
Tidigare uppdrag Period
Gymnasienämnden   2014-01-01 - 2014-12-31
Miljöberedningen   2015-06-17 - 2016-10-26