Ingen bild
Namn Rolf Johansson
Politiskt parti (KD)
E-post2 Rolf.Johansson@huddinge.se
   
Uppdrag
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott  
Tidigare uppdrag Period
Gymnasienämnden   2014-01-01 - 2014-12-31
Miljöberedningen   2015-06-17 - 2016-10-26
Natur- och byggnadsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Natur- och byggnadsnämnden, arbetsutskott   2014-01-01 - 2018-12-31
Rådet för fysisk planering   2016-12-14 - 2018-12-31