Ingen bild
Namn Rolf Johansson
Politiskt parti (KD)
E-post1 datarolf@telia.com
E-post2 Rolf.Johansson@huddinge.se
   
Uppdrag
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor  
Natur- och byggnadsnämnden  
Rådet för fysisk planering  
Tidigare uppdrag Period
Gymnasienämnden   2014-01-01 - 2014-12-31
Miljöberedningen   2015-06-17 - 2016-10-26