Ingen bild
Namn Konstantinos Tsampazis
Politiskt parti (S)
E-post2 Konstantinos.Tsampazis@huddinge.se
   
Uppdrag
Bygglovs- och tillsynsnämnden  
Tidigare uppdrag Period